Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Wykonanie zagospodarowania skarpy wraz z robotami towarzyszącymi w sąsiedztwie budynku dawnej Stolarni na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum


Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-8/17Data opublikowania: 29.06.2017 16:19:06
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 09:35:33
Autor: Wojciech Walczak
Licznik odwiedzin: 243
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
SIWZ 124 29.06.2017 16:19:35
ZAŁ_2_Opis Przedmiotu Zamówienia 247 29.06.2017 16:20:12
ZAŁ_2A_ŚCIANA OPOROWA 86 29.06.2017 16:20:30
ZAŁ_2B_REPROFILACJA SKARPY 99 29.06.2017 16:20:51
ZAŁ_2C_ORGANIZACJA RUCHU 77 29.06.2017 16:21:03
ZAŁ_2D_STWiOR 87 29.06.2017 16:21:24
ZAŁ_2E_DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 101 29.06.2017 16:21:51
ZAŁ_2F_PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 168 29.06.2017 16:22:11
ZAŁ3_WZÓR UMOWY 117 29.06.2017 16:23:01
ZAŁ3.1_Warunki Gwarancji 133 29.06.2017 16:23:27
Ogłoszenie o zamówieniu 8-17 78 29.06.2017 16:26:08
ZAŁ_2A_ŚCIANA OPOROWA 120 29.06.2017 16:32:42
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert) 130 14.07.2017 09:32:53
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 151 14.07.2017 13:00:25

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
dodanie dokumentacji 29.06.2017 16:41:32 Wojciech Walczak
dodanie informacji z otwarcia ofert 14.07.2017 09:33:32 Danuta Kamińska-Bania
dodanie dokumentacji 14.07.2017 13:00:30 Wojciech Walczak