Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Wykonanie zagospodarowania skarpy wraz z robotami towarzyszącymi w sąsiedztwie budynku dawnej Stolarni na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-8/17Data opublikowania: 29.06.2017 16:19:06
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 09:35:33
Autor: Wojciech Walczak
Licznik odwiedzin: 434
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
SIWZ 194 29.06.2017 16:19:35
ZAŁ_2_Opis Przedmiotu Zamówienia 336 29.06.2017 16:20:12
ZAŁ_2A_ŚCIANA OPOROWA 168 29.06.2017 16:20:30
ZAŁ_2B_REPROFILACJA SKARPY 171 29.06.2017 16:20:51
ZAŁ_2C_ORGANIZACJA RUCHU 154 29.06.2017 16:21:03
ZAŁ_2D_STWiOR 170 29.06.2017 16:21:24
ZAŁ_2E_DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 177 29.06.2017 16:21:51
ZAŁ_2F_PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 244 29.06.2017 16:22:11
ZAŁ3_WZÓR UMOWY 194 29.06.2017 16:23:01
ZAŁ3.1_Warunki Gwarancji 274 29.06.2017 16:23:27
Ogłoszenie o zamówieniu 8-17 144 29.06.2017 16:26:08
ZAŁ_2A_ŚCIANA OPOROWA 196 29.06.2017 16:32:42
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert) 202 14.07.2017 09:32:53
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 218 14.07.2017 13:00:25

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
dodanie dokumentacji 29.06.2017 16:41:32 Wojciech Walczak
dodanie informacji z otwarcia ofert 14.07.2017 09:33:32 Danuta Kamińska-Bania
dodanie dokumentacji 14.07.2017 13:00:30 Wojciech Walczak