Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Wykonanie rozbudowania i wdrożenia istniejącego systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz jego integracja i wizualizacja programowa z systemami ochrony technicznej w Muzeum Śląskim w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe
Data opublikowania: 03.10.2016 16:25:14
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 09:39:35
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 394
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
ogłoszenie o zamówieniu 205 03.10.2016 16:25:48
Dokumentacja przetargowa 205 03.10.2016 16:26:03
Dokumentacja przetargowa 199 03.10.2016 16:39:18
Dokumentacja przetargowa 220 03.10.2016 16:46:37
modyfikacja treści SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu 191 12.10.2016 15:12:47
Załącznik 1 do modyfikacji - wzór umowy po zmianach 277 12.10.2016 15:12:59
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 161 12.10.2016 15:13:15
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ 193 14.10.2016 13:04:56
Informacja z otwarcia ofert 163 18.10.2016 15:23:21
Informacja z otwarcia ofert 228 18.10.2016 15:28:27
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 183 24.10.2016 16:08:52

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
dodanie dokumentacji przetargowej 03.10.2016 16:26:09 Danuta Kamińska-Bania
ponowne dodanie dokumentacji przetargowej po naprawie wadliwego pliku 03.10.2016 16:38:42 Danuta Kamińska-Bania
ponowne dodanie dokumentacji przetargowej po naprawie wadliwego pliku 03.10.2016 16:39:32 Danuta Kamińska-Bania
dodanie dokumentacji przetargowej - po weryfikacji błędu technicznego 03.10.2016 16:46:08 Danuta Kamińska-Bania
dodanie dokumentacji przetargowej - po weryfikacji błędu technicznego 03.10.2016 16:46:49 Danuta Kamińska-Bania
dodanie modyfikacji treści SIWZ i ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 12.10.2016 15:13:43 Danuta Kamińska-Bania
dodanie odpowiedzi na pytania 14.10.2016 13:05:00 Danuta Kamińska-Bania
dodanie informacji z otwarcia ofert 18.10.2016 15:23:35 Danuta Kamińska-Bania
korekta dokumentu dot. informacji z otwarcia ofert 18.10.2016 15:28:54 Danuta Kamińska-Bania
Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.10.2016 16:09:34 Danuta Kamińska-Bania