Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Wykonanie remontu dachów Warsztatu mechanicznego i Kuźni zlokalizowanych na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Nr referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-9/18Data opublikowania: 24.07.2018 14:17:07
Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2018 10:01:57
Autor: Wojciech Walczak
Licznik odwiedzin: 459
Data Wytworzenia: 24.07.2018 12:42:00
Autor Tekstu: Wojciech Walczak
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
SIWZ 161 24.07.2018 12:54:42
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – zał. nr 2 do SIWZ 220 24.07.2018 12:51:15
Lokalizacja obiektów objętych przedmiotem zamówienia - zał. nr 1 do OPZ 155 24.07.2018 12:51:18
Inwentaryzacja dawnej Kuźni - zał. nr 2 do OPZ 135 24.07.2018 12:51:21
Inwentaryzacja dawnego Warsztatu mechaników - zał. nr 3 do OPZ 137 24.07.2018 12:51:23
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 4 do OPZ 141 24.07.2018 12:51:26
Przedmiar robót - zał. nr 5 do OPZ 152 24.07.2018 12:51:28
Ogłoszenie o zamówieniu 167 24.07.2018 14:16:14
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - z otwarcia ofert 147 08.08.2018 11:09:13
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - wzór 127 08.08.2018 11:10:30
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 133 14.08.2018 15:26:52

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Wykonanie remontu dachów Warsztatu mechanicznego i Kuźni zlokalizowanych na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 24.07.2018 14:17:07 Wojciech Walczak
Wykonanie remontu dachów Warsztatu mechanicznego i Kuźni zlokalizowanych na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 08.08.2018 11:14:49 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie remontu dachów Warsztatu mechanicznego i Kuźni zlokalizowanych na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 14.08.2018 15:27:24 Danuta Kamińska-Bania

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Wykonanie remontu dachów Warsztatu mechanicznego i Kuźni zlokalizowanych na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 24.07.2018 14:17:07 Wojciech Walczak
Wykonanie remontu dachów Warsztatu mechanicznego i Kuźni zlokalizowanych na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 08.08.2018 11:14:49 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie remontu dachów Warsztatu mechanicznego i Kuźni zlokalizowanych na terenie północnym siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 14.08.2018 15:27:24 Danuta Kamińska-Bania