Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Tytuł dokumentu Data wykonania Wprowadzone przez
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60TYS. EURO NA WYKONANIE US??UG SK??ADU TEKSTÓW… 2006-08-22 15:48:56 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 60 TYS. EURO NA:WYKONANIE REWALORYZACJI WIEŻY WYCIAGOWEJ WARSZAWA 2006-08-04 15:19:48 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 16:15:34 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 15:49:45 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 15:23:26 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 15:17:43 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 15:10:56 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 15:05:17 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 14:47:10 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 14:20:20 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 14:17:04 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 14:02:37 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 13:55:04 Krzysztof Pasek
OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi 2006-08-03 13:43:22 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60tys. Euro na:Wykonanie remontu pomieszczeń w oddziale Muzeum Śląskiego-Centrum Scenografii Polskiej 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 2006-07-19 14:34:36 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 137 tys. Euro na WYKONANIE EKSPERTYZ KONSERWATORSKICH I EKSPERTYZ KONSTRUKCYJNYCH WSZYSTKICH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZACHOWANIA I ADAP 2006-07-06 13:21:47 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 137 tys. Euro na WYKONANIE EKSPERTYZ KONSERWATORSKICH I EKSPERTYZ KONSTRUKCYJNYCH WSZYSTKICH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZACHOWANIA I ADAP 2006-07-05 13:03:22 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 137 tys. Euro na WYKONANIE EKSPERTYZ KONSERWATORSKICH I EKSPERTYZ KONSTRUKCYJNYCH WSZYSTKICH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZACHOWANIA I ADAP 2006-07-05 12:59:58 Krzysztof Pasek
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. Euro na: Wykonanie remontu pomieszczeń w oddziale Muzeum Śląskiego-Centrum Scenografii Polskiej 40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 2006-06-30 11:33:04 Krzysztof Pasek
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach Wojciech Walczak
Zakup powierzchni reklamowych na całoroczne potrzeby działań promocyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach Wojciech Walczak
Wykonanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji pożarowych: tryskaczowej, wysokociśnieniowej mgły wodnej oraz instalacji gaszenia gazem – w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Wojciech Walczak
Serwis urządzeń transportu bliskiego (UTB) zamontowanych w Muzeum Śląskim w Katowicach
Ilość wszystkich dokumentów: 9174
Ostatnio modyfikowany dokument w kategorii: Kompleksowa organizacja widowiska muzyczno – multimedialnego celebrującego 100. Rocznicę powrotu Śląska do macierzy
Data modyfikacji dokumentu: 01.07.2022 14:56:06
Ilość odwiedzin kategorii: 12886