Numer ogłoszenia: 23521 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 19509 - 2015 data 12.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Śląskie, Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2585661-3; 3503672, fax. 032 2599804.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: