Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Produkcja dwóch filmów: promocyjnego i informacyjnego dla Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum
Data opublikowania: 14.04.2016 18:03:13
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 09:45:28
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 226
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
ogłoszenie o zamówieniu 103 14.04.2016 18:03:35
Dokumentacja przetargowa 68 14.04.2016 18:03:54
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ z dn. 18.04.2016 126 18.04.2016 14:59:36
Zał. 1 - Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ 93 18.04.2016 14:59:51
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków - Załącznik 3 do SIWZ 81 18.04.2016 15:00:09
Zał. 3 - ośw. o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik 4 do SIWZ 108 18.04.2016 15:00:28
Zał. 4 - Zobowiązanie podmiotów trzecich - Załącznik 5 do SIWZ 65 18.04.2016 15:01:30
Zał. 5 - oświadczenie o udziale podwykonawców - Załącznik 6 do SIWZ 71 18.04.2016 15:01:47
Zał. 6 - inf. dot. przynależności do grupy kapitałowej - Zał. 7 do SIWZ 111 18.04.2016 15:02:06
Zał. 8 - Wykaz usług (wzór) - Załącznik 10 do SIWZ 97 18.04.2016 15:02:26
Zał. 7 - Wykaz filmów (wzór) - Załącznik 9 do SIWZ 101 18.04.2016 15:03:31
Zał. 9 - wzór protokołu odbioru - Załącznik nr 2 do umowy 133 18.04.2016 15:03:54
Odpowiedzi na pytania z dn. 19.04.2016 61 19.04.2016 08:40:30
Odpowiedzi na pytania z dn. 19.04.2016 - 2 135 19.04.2016 13:14:08
Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ z dn. 19.04.2016 - 3 138 19.04.2016 15:55:36
Zał. nr 1 do odpowiedzi na pytania i modyfikacji SIWZ z dn. 19.04.2016 - 3 - wzór umowy po modyfikacji 70 19.04.2016 15:57:11
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 213 06.05.2016 14:27:45

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
dodanie dokumentacji przetargowej 14.04.2016 18:04:01 Danuta Kamińska-Bania
dodanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ 18.04.2016 15:04:44 Danuta Kamińska-Bania
dodanie odpowiedzi na pytania 19.04.2016 08:40:47 Danuta Kamińska-Bania
dodanie odpowiedzi na pytania 19.04.2016 13:14:15 Danuta Kamińska-Bania
dodanie odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ 19.04.2016 15:57:19 Danuta Kamińska-Bania
Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.05.2016 14:27:07 Danuta Kamińska-Bania
Dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty 06.05.2016 14:27:52 Danuta Kamińska-Bania