Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.

Kategoria: Majątek muzeum


1. Środki trwałe: 248 542 184,67

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu): 26 090 076,82
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 202 500 967,89
c) urządzenia techniczne i maszyny: 4 927 924,73
d) środki transportu: 706 421,95
e) inne środki trwałe: 14 316 793,28

2. Środki trwałe w budowie: 11 406 747,25

3. Inne wartości niematerialne i prawne: 159 671,07

Razem: 260 108 602,99Data opublikowania: 09.03.2017 14:14:05
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 14:20:37
Autor: Małgorzata Cekiera
Licznik odwiedzin: 71