Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

Kategoria: Majątek muzeum


MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.

1. Środki trwałe: 250 927 648,98

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu): 25 882 997,66

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 207 359 320,38

c) urządzenia techniczne i maszyny: 5 577 675,07

d) środki transportu: 333 227,19

e) inne środki trwałe: 11 774 428,68

2. Środki trwałe w budowie: 5 387 419,94

3. Inne wartości niematerialne i prawne: 127 827,32

Razem: 256 442 896,24Data opublikowania: 27.10.2016 14:49:08
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 14:20:40
Autor: Małgorzata Cekiera
Licznik odwiedzin: 71

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
formatowanie tekstu 27.10.2016 15:05:24 Malgorzata Cekiera
formatowanie tekstu 27.10.2016 15:13:21 Malgorzata Cekiera