Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

Kategoria: Majątek muzeum


MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

1. Środki trwałe: 11 821 472,83

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 2 214 919,68

c) urządzenia techniczne i maszyny: 378 706,11

d) środki transportu: 21 900,00

e) inne środki trwałe: 9 205 947,04

2. Środki trwałe w budowie: 216 109 426,13

3. Inne wartości niematerialne i prawne: 1 768,52 R

azem: 227 932 667,48Data opublikowania: 27.10.2016 14:46:52
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 14:20:40
Autor: Małgorzata Cekiera
Licznik odwiedzin: 70

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
formatowanie tekstu 27.10.2016 15:14:09 Malgorzata Cekiera