Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r.

Kategoria: Majątek muzeum


MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2012 r.
 
1. środki trwałe: 10 665 845,80 zł w tym:
  • grunty: 0 zł
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 2 301 441,80 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny: 568 377,46 zł
  • środki transportu: 43 800,00 zł
  • inne środki trwałe: 7 752 226,54 zł
2. środki trwałe w budowie: 141 882 257,88 zł
ogółem: 152 548 103,68 zł


Data opublikowania: 23.04.2013 14:03:49
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 14:22:00
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 68