Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2011r.

Kategoria: Majątek muzeum


1. środki trwałe: 10 031 369,73 zł w tym:
  • grunty: 0 zł
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 2 412 103,02 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny: 631 463,14 zł
  • środki transportu: 54 750,00 zł
  • inne środki trwałe: 6 933 053,57 zł

2. środki trwałe w budowie: 55 415 196,25 zł

ogółem: 65 446 565,98 zł


Data opublikowania: 13.11.2012 15:53:34
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 14:22:19
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 50