Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2009r.

Kategoria: Majątek muzeum


1. środki trwałe: 7 657 325,56 zł w tym:
 • grunty: 0 zł
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 2 698 546,18 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny: 514 559,73 zł
 • środki transportu: 4 650,0 zł
 • inne środki trwałe: 4 439 569,65 zł
  2. środki trwałe w budowie: 29 539 587,60 zł
   
  ogółem: 37 196 913,56


Data opublikowania: 14.02.2011 08:38:19
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 14:22:25
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 67