Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2006r.

Kategoria: Majątek muzeum


1. środki trwałe: 5 886 976,75 zł w tym:
  • grunty: 0 zł
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 2 894 831,06 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny: 219 442,42 zł
  • środki transportu: 28 531,41 zł
  • inne środki trwałe: 2 744 171,86 zł
2. środki trwałe w budowie: 21 918 327,73 zł
 
ogółem: 27 805 304,48złData opublikowania: 27.03.2007 14:10:21
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 14:22:55
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 50