Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

MAJĄTEK MUZEUM, wg. stanu na dzień 31.12.2005r.

Kategoria: Majątek muzeum


Majątek i struktura własnościowa Muzeum Śląskiego:
Muzeum Śląskie w Katowicach prowadzi gospodarkę jako samodzielnie bilansująca jednostka budżetowa. Majątek, którym dysponuje MŚ według stanu na dzień 31.12.2005r. wynosi:
1. środki trwałe: 5 382 317,41 zł w tym:
  • grunty: 0 zł
  • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 3 003 803,06 zł
  • urządzenia techniczne i maszyny: 98 872,38 zł
  • środki transportu: 48 840,11 zł
  • inne środki trwałe: 2 230 801,86 zł
2. środki trwałe w budowie: 17 496 607,54 zł
ogółem: 22 878 924,95 zł


Data opublikowania: 24.05.2006 15:33:33
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2017 14:23:20
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 53