Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Konkurs na scenariusz wystawy stałej historii Górnego Śląska w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe
Data opublikowania: 15.06.2012 15:10:11
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:34:00
Autor: Justyna Gola
Licznik odwiedzin: 453
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o konkursie 165 15.06.2012 15:11:14
Regulamin Konkursu 400 20.06.2012 17:28:53
Zal. A.1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie 175 20.06.2012 17:29:52
Zal. A.2 - Oswiadczenie z art. 22 166 20.06.2012 17:30:26
Zal. A.3 - Oswiadczenie z art. 24 ust. 1 181 20.06.2012 17:31:22
Zal. A.4 - Wykaz uslug 149 20.06.2012 17:31:48
Zal. A.5 - Wykaz osob 203 20.06.2012 17:32:12
Zal. A.6 - Wzor pokwitowania zlozenia pracy 225 20.06.2012 17:33:08
Zal. A.7 - Oswiadczenie o przeniesieniu praw autorskich 164 20.06.2012 17:33:37
Zal. A.8 - Oswiadczenie o podwykonawcach 173 20.06.2012 17:34:11
Zal. A.9 - Karta Identyfikacyjna 157 20.06.2012 17:34:31
Zal. A.10 - Istotne postanowienia umowne 170 20.06.2012 17:35:14
Zal. B.1 - Diagram pojęciowy 193 20.06.2012 17:35:45
Zal. B.2 - Opis do diagramu 348 20.06.2012 17:36:06
Zal. B.3 - Opis kapsuł czasu 232 20.06.2012 17:36:46
Zal. B.5 - Wytyczne sala dla dzieci 175 20.06.2012 17:37:26
Zal. B.6 - Mapa Rejencji Opolskiej 205 20.06.2012 17:38:08
Zal.C.1 - Opis zalozen techniczno-funkcjonalnych 469 20.06.2012 17:38:54
Zal.C.2 - Prezentacja projektu R&R 1203 20.06.2012 17:39:41
Zal.C.3.1 - Schemat otoczenia nowej siedziby Muzeum Slaskiego 189 20.06.2012 17:40:07
Zal.C.3.2 - Struktura otoczenia nowej siedziby Muzeum Slaskiego 181 20.06.2012 17:40:25
Zal.C.3.3 - Widok ogolny nowej siedziby Muzeum Sląskiego od zachodu 167 20.06.2012 17:40:52
Zal.C.4.1 - Schemat funkcji w obiekcie 196 20.06.2012 17:41:23
Zal.C.4.2 - Schemat dojsc pieszych do Muzeum 199 20.06.2012 17:41:55
Zal.C.4.3 - Lokalizacja toalet P-2 i P-4 165 20.06.2012 17:42:15
Zal.C.5.1 - Widok poziomu P-4 w obiekcie 172 20.06.2012 17:42:34
Zal.C.5.2 - Widok poziomu P-4 w obiekcie z Foyer 164 20.06.2012 17:42:55
Zal.C.5.3 - Widok poziomu P-4 i P-2 w obiekcie z pochylni 162 20.06.2012 17:43:33
Zal.C.6.1 - Lokalizacja wystawy historii G.Slaska na poziomie P-4 143 20.06.2012 17:43:51
Zal.C.6.2 - Lokalizacja wystaw stalych na P-2 162 20.06.2012 17:44:26
Zal.C.6.3 - Lokalizacja wystaw stalych na P-4 154 20.06.2012 17:44:45
Zal.C.6.4 - Uklad scianek ekspozycyjnych 153 20.06.2012 17:45:08
Zal.C.7.1 - Rzut poziomu P-4 całosc 241 20.06.2012 17:46:01
Zal.C.7.2 - Przekroj podluzny I-I przez obiekt 187 20.06.2012 17:46:25
Zal.C.7.3 - Przekroj poprzeczny II-II przez obiekt 199 20.06.2012 17:46:48
Zal. A.1 do A.9 - WERSJA EDYTOWALNA 139 20.06.2012 17:47:23
Odpowiedzi na pytania dot. Regulaminu Konkursu 156 05.07.2012 12:51:16
Informacja o dopuszczeniu do składania prac konkursowych 150 28.09.2012 15:47:43
Zmiana Regulaminu Konkursu 170 28.09.2012 15:49:24
Informacja o wynikach konkursu 264 03.10.2012 14:17:29
Ogłoszenie o wynikach konkursu 225 05.10.2012 14:48:47