Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Znak sprawy: MŚ-ZP-WW-261-7/20

Zamawiający informuje, że umożliwi zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów. Wizja lokalna odbędzie się w następujących terminach:

7.12.2020 r., godz. 12.00

8.12.2020 r., godz. 12.00

Zainteresowani Wykonawcy powinni przybyć w ww. terminie do Muzeum Śląskiego w Katowicach, przy ulicy T. Dobrowolskiego 1, Katowice, recepcja w budynku administracyjnym (parter).

Wizja lokalna nie jest obowiązkowa i jej odbycie nie jest warunkiem złożenia oferty, a wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty zawiera SIWZ przygotowana na potrzebę niniejszego postępowania wraz z załącznikami. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ oraz realizacji zamówienia. Z wszelkimi pytaniami o wyjaśnienie treści SIWZ należy zwrócić się do Zamawiającego w trybie opisanym w rozdz. VIII niniejszej SIWZ.

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć ofertą w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. 

Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę sporządzoną w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze – pokój nr A.2.10.Data opublikowania: 04.12.2020 12:48:48
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2021 14:00:21
Autor: Wojciech Walczak
Licznik odwiedzin: 227
Data Wytworzenia: 04.12.2020 08:53:58
Autor Tekstu: Wojciech Walczak
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 73 04.12.2020 12:44:40
SIWZ 96 04.12.2020 12:44:42
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty 70 04.12.2020 12:44:44
Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 93 04.12.2020 12:44:49
Załącznik nr 1 do OPZ - Informacje o ryzyku 105 04.12.2020 12:44:50
Załącznik nr 2 do OPZ - Szkodowość 77 04.12.2020 12:44:52
Załącznik nr 3 do OPZ - Klauzule dodatkowe 69 04.12.2020 12:44:53
Załącznik nr 4 do OPZ - Wykaz pojazdów 76 04.12.2020 12:45:01
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy 71 04.12.2020 12:45:02
Załącznik nr 4 SIWZ - Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 53 04.12.2020 12:45:05
Zmiana terminu składania ofert 51 14.12.2020 11:35:18
Ogłoszenie nr 540542540-N-2020 o zmianie terminu składania ofert 54 14.12.2020 11:36:01
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ 58 16.12.2020 10:07:54
Załącznik do odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - Protokół 638/11/2020 z okresowej „rocznej kontroli stanu technicznego budynku” 243 16.12.2020 10:08:11
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia nr 2 53 16.12.2020 10:09:20
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ (pytania nr 66 i 67), zmiana terminu składani i otwarcia ofert 65 21.12.2020 11:57:05
Ogłoszenie i zmianie ogłoszenia o zamówienia nr 3 (zmiana terminu składnia ofert) 63 21.12.2020 11:57:37
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 - z otwarcia ofert 46 23.12.2020 14:35:09
Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej (edytowalny) 48 23.12.2020 14:42:32
Wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej 48 23.12.2020 14:42:34
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach I, II, III, VI i IX oraz unieważnieniu postępowania w częściach IV, V, VII i VIII 62 31.12.2020 15:07:29

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 04.12.2020 12:48:48 Wojciech Walczak
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 14.12.2020 11:38:46 Danuta Kamińska-Bania
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 16.12.2020 10:11:25 Wojciech Walczak
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 16.12.2020 10:25:11 Wojciech Walczak
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 21.12.2020 12:06:21 Danuta Kamińska-Bania
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 23.12.2020 14:43:21 Danuta Kamińska-Bania
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 31.12.2020 15:12:44 Danuta Kamińska-Bania

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 14.12.2020 11:38:46 Danuta Kamińska-Bania
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Dodanie pisma 16.12.2020 10:09:53 Wojciech Walczak
Załącznik do odpowiedzi na pytania do treści SIWZ - Protokół 638/11/2020 z okresowej „rocznej kontroli stanu technicznego budynku” Dodanie załącznika 16.12.2020 10:10:18 Wojciech Walczak
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia nr 2 Dodanie ogłoszenia 16.12.2020 10:10:47 Wojciech Walczak
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 21.12.2020 12:06:21 Danuta Kamińska-Bania
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 23.12.2020 14:43:21 Danuta Kamińska-Bania
Kompleksowe ubezpieczenie Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 31.12.2020 15:12:44 Danuta Kamińska-Bania