Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Numer referencyjny: MŚ-ZP-DKB-333-1/19

UWAGA

Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze – pokój nr A.2.10, w terminie do dnia 18.02.2019 r. do godz. 10:00 i opisać zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI ust. 23 SIWZ.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.02.2019 r. o godz. 10:30 w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, sala F (p-3.1.24.) poziom -3, budynek główny.Data opublikowania: 05.02.2019 10:39:29
Data ostatniej modyfikacji: 01.04.2019 09:57:19
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 434
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu nr 510230-N-2019 142 05.02.2019 10:34:16
SIWZ 1-19 - wraz z załącznikami 267 05.02.2019 10:34:45
Załącznik nr 6 do SIWZ - plik wykonawczy do przygotowania wydruków wielkoformatowych do oceny oferty w kryterium „Jakość” 180 05.02.2019 10:36:18
Załączniki do SIWZ nr 1, 4-5 w wersji edytowalnej 164 05.02.2019 10:36:41
Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ 149 06.02.2019 16:00:46
Odpowiedź na pytanie do treści SIWZ 116 13.02.2019 16:33:49
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 129 13.02.2019 16:33:52
Odpowiedź na pytanie z dnia 14 lutego 2019 r. 130 14.02.2019 15:45:40
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - z otwarcia ofert 145 18.02.2019 13:27:20
Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej 120 18.02.2019 13:32:06
Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) 123 18.02.2019 13:32:09
Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w częściach A i B zamówienia 119 27.02.2019 14:35:51

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 05.02.2019 10:39:30 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 06.02.2019 16:01:58 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 13.02.2019 16:37:30 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 14.02.2019 15:45:47 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 18.02.2019 13:33:17 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 27.02.2019 14:37:20 Danuta Kamińska-Bania

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 05.02.2019 10:39:30 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 06.02.2019 16:01:58 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 13.02.2019 16:37:30 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 14.02.2019 15:45:47 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 18.02.2019 13:33:17 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmiana załączników 27.02.2019 14:37:20 Danuta Kamińska-Bania