Rejestr zmianTytuł Operacja Data wykonania Autor
Dostawa cyfrowego średnioformatowego aparatu fotograficznego Zmienił zawartość dokumentu 2017-03-28 11:08:18 Wojciech Walczak
Ogłoszenie o zamówieniu 9-17 [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-28 11:08:13 Wojciech Walczak
SIWZ 9-17 [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-28 11:08:10 Wojciech Walczak
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Dokument] Dodanie załącznika 2017-03-28 11:08:05 Wojciech Walczak
Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego dla rewitalizowanego budynku Łaźni Głównej w Muzeum Śląskim w Katowicach Zmienił zawartość dokumentu 2017-03-27 11:49:14 Danuta Kamińska-Bania
Ogłoszenie o zamówieniu, dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-27 11:48:51 Danuta Kamińska-Bania
Dokumentacja przetargowa [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-27 11:48:48 Danuta Kamińska-Bania
odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-27 11:48:46 Danuta Kamińska-Bania
Załącznik 1 do modyfikacji SIWZ - NOWY Formularz oferty [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-27 11:48:40 Danuta Kamińska-Bania
Załącznik 2 do modyfikacji SIWZ - Wzór umowy po zmianach [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-27 11:48:37 Danuta Kamińska-Bania
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiana terminu składania ofert [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-27 11:48:35 Danuta Kamińska-Bania
(2) odpowiedzi na pytania [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-27 11:48:31 Danuta Kamińska-Bania
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert) [Dokument] Dodanie załącznika 2017-03-27 11:48:25 Danuta Kamińska-Bania
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert) [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-27 11:47:47 Danuta Kamińska-Bania
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert) [Dokument] Dodanie załącznika 2017-03-27 11:47:33 Danuta Kamińska-Bania
Kierownik Działu Bezpieczeństwa - rekrutacja zakończona Zmienił zawartość dokumentu 2017-03-27 09:10:05 Irena Wilczek
Specjalista ds. zieleni - rekrutacja zakończona Zmienił zawartość dokumentu 2017-03-27 09:09:27 Irena Wilczek
s Dodał dokument 2017-03-26 17:11:01 Mariusz Gocy?a
Dostawa cyfrowego średnioformatowego aparatu fotograficznego Zmienił zawartość dokumentu 2017-03-24 13:00:41 Wojciech Walczak
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp [Dokument] Dodanie załącznika 2017-03-24 13:00:34 Wojciech Walczak
Dostawa i montaż scen wraz z wyposażeniem dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach Zmienił zawartość dokumentu 2017-03-24 11:36:26 Danuta Kamińska-Bania
ogłoszenie o zamówieniu, postępowanie nr MŚ-ZP-DKB-333-6/17 [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-24 11:36:08 Danuta Kamińska-Bania
Dokumentacja przetargowa [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-24 11:36:06 Danuta Kamińska-Bania
modyfikacja treści siwz [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-24 11:36:03 Danuta Kamińska-Bania
załączniki do modyfikacji z dn. 17.03.2017 [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-24 11:36:01 Danuta Kamińska-Bania
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [Dokument] Ukrył załącznik 2017-03-24 11:35:58 Danuta Kamińska-Bania
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (z otwarcia ofert) [Dokument] Dodanie załącznika 2017-03-24 11:35:54 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego dla rewitalizowanego budynku Łaźni Głównej w Muzeum Śląskim w Katowicach Zmienił zawartość dokumentu 2017-03-23 13:20:28 Danuta Kamińska-Bania
(2) odpowiedzi na pytania [Dokument] Dodanie załącznika 2017-03-23 13:20:16 Danuta Kamińska-Bania
Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach Zmienił zawartość dokumentu 2017-03-23 12:15:35 Wojciech Walczak
 Następne

Ilość wszystkich operacja: 4182
Ostatnio modyfikowany dokument: Dostawa cyfrowego średnioformatowego aparatu fotograficznego
Data modyfikacji ostaniego dokumentu: 2017-03-28 11:08:18

Ilość wyświetleń strony: 31129
Wykonanie: NotaPress