PRZETARGI

Lista dokumentó dostępnych w wybranej kategorii:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Druk i oprawa trzech nakładów książek oraz druk mapki 2017-08-30 12:19:30 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa pięciu nakładów książek oraz druk koła ratunkowego 2017-07-24 08:41:43 Wojciech Walczak
Wykonanie zagospodarowania skarpy wraz z robotami towarzyszącymi w sąsiedztwie budynku dawnej Stolarni na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach 2017-07-14 13:00:30 Wojciech Walczak
Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum Śląskim w Katowicach 2017-07-03 13:59:01 Danuta Kamińska-Bania
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 2017-05-24 13:58:47 Wojciech Walczak
Druk i oprawa nakładu książki: Między Montmartre’em a Montparnasse’em. Dzieła polskich artystów działających w Paryżu w latach 1900–1939 z kolekcji prywatnych 2017-05-17 16:21:00 Wojciech Walczak
Druk i oprawa dwóch nakładów książek: Paweł Wróbel. Kroniki przedmieść, Jaroszek i duch starej kopalni 2017-04-21 09:03:31 Danuta Kamińska-Bania
Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 2017-04-10 08:11:51 Wojciech Walczak
Dostawa i montaż scen wraz z wyposażeniem dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach 2017-04-07 16:33:09 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego dla rewitalizowanego budynku Łaźni Głównej w Muzeum Śląskim w Katowicach 2017-03-30 16:16:28 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa cyfrowego średnioformatowego aparatu fotograficznego 2017-03-28 11:08:18 Wojciech Walczak
Dostawa mebli 2017-03-03 15:45:13 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa nakładu książki Vladimir Birgus. Fotografia 2017-02-17 15:19:30 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z terenem zewnętrznym 2017-02-10 13:38:27 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 2017-02-06 09:45:34 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej Stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 2017-01-13 10:00:03 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa spektrometru 2016-12-09 15:45:16 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa mebli dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 2016-11-25 17:09:13 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa mikroskopu MŚ-ZP-WW-333-30/16 2016-11-14 15:16:39 Wojciech Walczak
Druk książek i materiałów promocyjnych MŚ-ZP-WW-333-31/16 2016-11-07 15:23:27 Wojciech Walczak
Wykonanie rozbudowania i wdrożenia istniejącego systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz jego integracja i wizualizacja programowa z systemami ochrony technicznej w Muzeum Śląskim w Katowicach 2016-10-24 16:09:34 Danuta Kamińska-Bania
Druk wraz oprawą pięciu nakładów książek, tj.: katalogów wystaw: Dani Karavan (wraz płytą DVD), Piękno monumentalne. Stanisław Popławski – rzeźba, Kanon i remix – Józef Szajna, Świadomość lalki (...) 2016-08-17 14:27:28 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu specjalistycznego 2016-08-17 12:03:35 Wojciech Walczak
Dostawa sprzętu fotogrametrycznego 2016-08-11 10:35:21 Wojciech Walczak
Dostawa sprzętu multimedialnego 2016-08-11 09:29:44 Wojciech Walczak
Roboty budowlane obejmujące wykonanie miejscowych napraw i lakierowania posadzki PANDOMO w budynkach Muzeum Śląskiego zlokalizowanych przy ulicy T. Dobro-wolskiego 1 w Katowicach 2016-08-10 08:43:51 Wojciech Walczak
Wykonanie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w sąsiedztwie realizowanego parkingu naziemnego jednokondygnacyjnego oraz robót budowlanych towarzyszących na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śl. 2016-08-09 15:34:10 Danuta Kamińska-Bania
Roboty budowlane obejmujące uporządkowanie terenu północnego w rejonie budynków Warsztatu Mechanicz-nego i Kuźni Muzeum Śląskiego przy ulicy T. Dobrowol-skiego 1 w Katowicach 2016-08-08 15:17:12 Danuta Kamińska-Bania
Produkcja filmów promocyjnych dotyczących II etapu rewitalizacji dawnej kopalni „Katowice” dla Muzeum Śląskiego w Katowicach” 2016-07-29 10:38:24 Danuta Kamińska-Bania
Roboty budowlane obejmujące wykonanie: malowania ścian, kafelkowania ścian, okładzin ze stali oraz miejscowych napraw i lakierowania posadzki PANDOMO w budynkach Muzeum Śląskiego 2016-07-14 18:13:47 Danuta Kamińska-Bania
 Następne

Ilość wszystkich dokumentów w kategorii: 76
Ostatnio modyfikowany dokument w kategorii: Druk i oprawa trzech nakładów książek oraz druk mapki
Data modyfikacji dokumentu: 2017-08-30 12:19:30

Ilość odwiedzin kategorii: 254663
Wykonanie: NotaPress