PRZETARGI

Lista dokumentó dostępnych w wybranej kategorii:

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Dostawa cyfrowego średnioformatowego aparatu fotograficznego 2017-03-28 11:08:18 Wojciech Walczak
Dostawa i montaż oświetlenia ekspozycyjnego dla rewitalizowanego budynku Łaźni Głównej w Muzeum Śląskim w Katowicach 2017-03-27 11:49:14 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa i montaż scen wraz z wyposażeniem dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni w Muzeum Śląskim w Katowicach 2017-03-24 11:36:26 Danuta Kamińska-Bania
Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach 2017-03-23 12:15:35 Wojciech Walczak
Dostawa mebli 2017-03-03 15:45:13 Danuta Kamińska-Bania
Druk i oprawa nakładu książki Vladimir Birgus. Fotografia 2017-02-17 15:19:30 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie i montaż systemu informacji wizualnej dla rewitalizowanych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z terenem zewnętrznym 2017-02-10 13:38:27 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 2017-02-06 09:45:34 Danuta Kamińska-Bania
Wykonanie wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej Stolarni na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach 2017-01-13 10:00:03 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa spektrometru 2016-12-09 15:45:16 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa mebli dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 2016-11-25 17:09:13 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa mikroskopu MŚ-ZP-WW-333-30/16 2016-11-14 15:16:39 Wojciech Walczak
Druk książek i materiałów promocyjnych MŚ-ZP-WW-333-31/16 2016-11-07 15:23:27 Wojciech Walczak
Wykonanie rozbudowania i wdrożenia istniejącego systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz jego integracja i wizualizacja programowa z systemami ochrony technicznej w Muzeum Śląskim w Katowicach 2016-10-24 16:09:34 Danuta Kamińska-Bania
Druk wraz oprawą pięciu nakładów książek, tj.: katalogów wystaw: Dani Karavan (wraz płytą DVD), Piękno monumentalne. Stanisław Popławski – rzeźba, Kanon i remix – Józef Szajna, Świadomość lalki (...) 2016-08-17 14:27:28 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu specjalistycznego 2016-08-17 12:03:35 Wojciech Walczak
Dostawa sprzętu fotogrametrycznego 2016-08-11 10:35:21 Wojciech Walczak
Dostawa sprzętu multimedialnego 2016-08-11 09:29:44 Wojciech Walczak
Roboty budowlane obejmujące wykonanie miejscowych napraw i lakierowania posadzki PANDOMO w budynkach Muzeum Śląskiego zlokalizowanych przy ulicy T. Dobro-wolskiego 1 w Katowicach 2016-08-10 08:43:51 Wojciech Walczak
Wykonanie zabezpieczenia skarpy zlokalizowanej w sąsiedztwie realizowanego parkingu naziemnego jednokondygnacyjnego oraz robót budowlanych towarzyszących na terenie północnym nowej siedziby Muzeum Śl. 2016-08-09 15:34:10 Danuta Kamińska-Bania
Roboty budowlane obejmujące uporządkowanie terenu północnego w rejonie budynków Warsztatu Mechanicz-nego i Kuźni Muzeum Śląskiego przy ulicy T. Dobrowol-skiego 1 w Katowicach 2016-08-08 15:17:12 Danuta Kamińska-Bania
Produkcja filmów promocyjnych dotyczących II etapu rewitalizacji dawnej kopalni „Katowice” dla Muzeum Śląskiego w Katowicach” 2016-07-29 10:38:24 Danuta Kamińska-Bania
Roboty budowlane obejmujące wykonanie: malowania ścian, kafelkowania ścian, okładzin ze stali oraz miejscowych napraw i lakierowania posadzki PANDOMO w budynkach Muzeum Śląskiego 2016-07-14 18:13:47 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa sprzętu i wyposażenia fotograficznego dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 2016-06-24 15:18:47 Danuta Kamińska-Bania
Produkcja filmów reportażowych dokumentujących realizację projektu: Szychta Kreatywna w Muzeum Śląskim. Społeczne aspekty rewitalizacji 2016-06-17 15:11:56 Danuta Kamińska-Bania
Dostawa pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, ale nie przekraczającej 12 Mg, przeznaczonego do transportu dzieł sztuki. Numer postępowania: MŚ-ZP-WW-333-18/16 2016-06-15 10:37:53 Danuta Kamińska-Bania
Rozbudowa infrastruktury systemu indywidualnej ochrony zbiorów Piccolo, dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 2016-06-07 16:23:17 Wojciech Walczak
Druk materiałów promocyjno-informacyjnych dla Muzeum Śląskiego w Katowicach, druk wielkoformatowych materiałów promocyjno-informacyjnych 2016-06-03 12:09:51 Wojciech Walczak
Dostawa pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, ale nie przekraczającej 12 Mg, przeznaczonego do transportu dzieł sztuki 2016-05-25 15:01:01 Wojciech Walczak
Produkcja dwóch filmów: promocyjnego i informacyjnego dla Muzeum Śląskiego w Katowicach 2016-05-06 14:27:52 Danuta Kamińska-Bania
 Następne

Ilość wszystkich dokumentów w kategorii: 69
Ostatnio modyfikowany dokument w kategorii: Dostawa cyfrowego średnioformatowego aparatu fotograficznego
Data modyfikacji dokumentu: 2017-03-28 11:08:18

Ilość odwiedzin kategorii: 240860
Wykonanie: NotaPress